۱۳۹۰ خرداد ۲۲, یکشنبه

کلاهتان را بگذارید بالاتر!

در روزهای گذشته ویدیویی منتشر از یک دختر ایرانی که به طرز وحشیانه ای مورد تجاوز قرار گرفته بود در جایی چون کهریزک و البته قبلتر از آن خبراز تجاوز به زنان و دخترانی در یک مهمانی در اطراف اصفهان.
در تمامی لحظات دیدن این ویدئو دندانهایم را می ساییدم و مشتهایم گره کرده،بغضی در گلو و واقعا علیرغم روحیه ام دلم می خواست که می توانستم سر خامنه ای و احمدی نژاد و کلا هر چه آخوند و بسیجی و سپاهی و هر چه آدم بیشرف و متجاوز هست را چنان به دیوار بکوبم که .....اما حیف و افسوس و صد افسوس!که چگونه هستند اینها؟چگونه حیواناتی هستند که با فرزندان این ملت اینگونه می کنند که شاید در بدترین فیلم پورنو هم شاید نکنند.دخترکی را با چشم و دست بسته و بیگناه چنان تحقیر و خوار می کنند و مورد ضرب وشتم قرار می دهند و نهایت سو استفاده را از دخترکی بی دفاع و در کشوری بی قانون می برند که از خودش متنفر می شود و مرگ را بهتر از این وضعیت می بیند.
و نکته آنکه این می کنند با نام الله و تمسک کثیفشان به زهرا و سایر مقدساتشان و تقدیم می کنند کثافت کاریشان را.بیزارم از شما و آن دینتان و همه این مذخرفاتتان که این گونه مثل قبایل بدوی در دور افتاده ترین نقاط آفریقا که شاید آنها هم این نکنند سر میبرید از مقام انسانیت دیگران که برای پول و مقام که هیچ برای آن امیال پست و کثیفتان چنین جنایت می کنید.سی و اندی سال است که این گونه است و کمتر کسی چون این دخترک بی گناه شجاعانه لب گشوده به سخن!
البته تکلیف با این رژیم مشخص است اما زمانی که این ویدیو را منتشر کردم منتظر پاسخی بی درنگ از دوستان بودم که هیچ ندیدم و کماکان شاهد آنم که این ملت تا به سر خودش نیاید درد دیگری را نمی فهمد و مثل یک پیکره عظیم گوشتی و سنگین و نشئه از استنشاق استبداد و تجاوز هیچ نمی کند.باورش نمی شود که ممکن است این توحش رسمی به زودی در خانه اش را بزند و حیثیتش را به باد دهد.اگر صحبت از قیصر کنم خواهد گفت آن سینما بود و آن نسل و برای اندک بقا سخت نخواهد بود که همه چیزش را از وی ستانند.قدیمیها به اینگونه افراد که انگشت شمار می گفتند فلانی کلاهت را بگذار بالاتر که به رگ غیرتش بر بخورد و بخود آید،ملت کلاهش را کجا بگذارد و چه زمان به خود آید ؟؟

هیچ نظری موجود نیست: