۱۳۹۰ مرداد ۸, شنبه

فتنه فقر و گرسنگی

مدتها قبل در برخی محافل خدمت دوستانم متذکر شدم که اتفاقی که در شرف وقوع است ابعاد وسیع تری نسبت به آنچه شما می بینید دارد و مفهوم عرایضم روشن کردن ماهیت سپاه در وضعیت کنونی بود.از مدتها پیش این نهاد به ظاهر نظامی که به دلیلی نامعلوم به موازات ارتش ملی ایجاد شد برای دفاع از مرزها!! کم کم حکم گارد مخصوص پیدا کرد و به شدت به فعالیتهای مالی و اقتصادی به خصوص در عرصه مواد مخدر و اسلحه پرداخته و کم کم چتری بر بانکداری و مخابرات و صنایع خصوصی تا ورزش و صدا و سیما و آخرین شاهکارشان هم ورود به عرصه نفت به صورت رسمی است.
واقعیت این است که سایه سنگین این نهاد نظامی-سیاسی-تجاری بر تمام ارکان مملکت سایه انداخته و خود خوب می داند که به هر حال دیر یا زود سید علی رفتنی است و برای بدست گرفتن این مملکت فقط تنها راهش گرفتن شاهرگ اقتصادی است و فیلترینگ تمامی راههای ارتباط با دنیا.پس اختاپوس وار روی همه چیز می افتد و می بلعد و چون دانش اقتصادی و شعور سیاسی درست و حسابی ندارد و اصلا هم برایش مهم نیست فقط پول به جیب زده و با بسته شدن درهای اقتصاد جهانی و راههای تعامل با دنیای متمدن ضمن بازگرداندن تحجر و اسلام طالبانیزه کردن مملکت تحت نیروی جبر که شامل انواع نیروهای ضربتی است به اضافه تجاوزات و مجازاتهای قرن یکمی کم کم با کند شدن چرخه تولید و صنعت و تورم روز افزون مملکت را به سمت فقر روزافزون می برد.
البته خودشان هم که از قبل همین نیت را داشته اند دست پیش را گرفته و مثلا از یکسال قبل با یک ژست فیلسوفانه در رسانه ها خبر از فتنه دیگری میدهند که همان فتنه فقر و گرسنگی است و این به خاطر استکبار و عوامل استبداد است و تازه سال بعدش را هم با دستگیریهای گسترده آغاز و اعترافات معروف تلویزیونی که فرد گرسنه بیاید جلو همه بگوید که از اسراییل و صهیونیستها پول گرفته تا فقیر و گرسنه شود !!!
آنچه که اینها می خواهند انجام دهند همان طرحی است که سالهاست در کره شمالی انجام میشود؛رسیدن به بمب اتم و بستن تمام درها رو به دنیا و ایزوله کردن ملت و در حقیقت سپر دفاع انسانی ساختن از مردمی که نقش سربازرا بازی می کنند و متحد الشکل به سر کار رفته و چند ساعت استراحت و خوراکی خفیف و بدون هیچ تفریح و لذتی !!

هیچ نظری موجود نیست: