۱۳۹۰ آبان ۲۷, جمعه

گفتگوی تلویزیونی(14 Nov)

صحبت هایی پیرامون ندا آقا سلطان ...حوادث خرداد سال هشتاد و هشت
وقایع هفته درایران و جهان ..فساد اقتصادی و پولشویی

هیچ نظری موجود نیست: