۱۳۹۰ دی ۱, پنجشنبه

گفتگوی تلویزیون(19 دسامبر 2011)

صحبتهایی پیرامون حمایت از طرح شکایت از علی خامنه ای توسط  شاهزاده رضا پهلوی
و همین طور بررسی شرایط یک حکومت توتالیتر 
 

هیچ نظری موجود نیست: