۱۳۹۰ بهمن ۲۶, چهارشنبه

گفتگوی تلویزیونی(13 فوریه 2012)

اتفاقات مهم هفته در جهان و معرفی یک هنرمند جوان ایرانی
بررسی بحران ایران و طرحهای نظامی-اقتصادی برای مقابله با جمهوری اسلامی
بررسی سیستم فدرال در جهان و مقایسه آن با ظرفیت های ایران 
و بررسی باورهای عمومی نادرست در مورد فدرالیسم
و انتقاد به افرادی که دوران شاهان پهلوی را صرفا یک دوره اوجگیری 
اقتصادی مینامند و مدعی عدم وجود آزادی در آن زمان هستند.


هیچ نظری موجود نیست: