۱۳۹۱ فروردین ۳۰, چهارشنبه

گفتگوی تلویزیونی(16 آوریل 2012)

تشتجات بین ایران و امارات بر سر جزیره ابوموسی
ماجرای سعید مرتضوی و مجلس اسلامی و بررسی مذاکرات استانبول
 مقدمه ای بر بحث آلترناتیو سازی،نقش رسانه های سیاسی 
مختصری از عدم تمرکز قدرت و فدرالیسم
تفاوت آزادی خواهی با برابری خواهی و
نقد تحریف تاریخ از سر فصل های این برنامه است.


هیچ نظری موجود نیست: