۱۳۹۰ آذر ۳۰, چهارشنبه

ليست ۶ ديکتاتور تاريخ در برابر دموکراسی و جنبش های دانشجويی

در پوستری که اخیرا(اکتبر سال جاری میلادی) از جانب تشکل دانشجويان و دانشگاهيان نروژی منتشر شده است، تصوير شش رهبر نامی تاريخ ديده می‌شود که از برابر هجوم دانشجويان معترض در حال فرار هستند.
اين رهبران عبارتند از: آدولف هيتلر، رابرت موگابه، معمر قذافی، کيم ايل سونگ، ژوزف استالين و آيت‌الله خمينی.
"انجمن ياری دانشگاهی"، فعاليت سياسی خود را امسال بر نقش دانشجويان در مبارزه برای دموکراسی اختصاص داده و پوستر يادشده را در همين رابطه منتشر کرده است.
در اطلاعيه "انجمن ياری دانشگاهی" در رابطه با اين پوستر گفته شده: "دانشجويان در سراسر جهان به خاطر تعهدات اجتماعی خود تحت فشار و تعقيب هستند. پوستر تازه انجمن که به ديوار تمام دانشگاه‌های نروژ چسبانده شده، نمودار حمايت دانشجويان نروژی از جنبش‌های دانشجويی عليه ديکتاتوری است."
به گفته رسانه‌های جمعی نروژ، محمد جواد حسينی، دبير مطبوعاتی سفارت جمهوری اسلامی ايران در اسلو، در نامه‌ای به انتشار اين پوستر اعتراض کرده و خواهان منع آن شده است.
آقای حسينی در نامه خود نوشته است: "در اين پوستر عکس رهبر عاليقدر ما امام خمينی در کنار ديکتاتورهايی مانند هيتلر گذاشته شده است. ما به اين امر به شدت اعتراض داريم و تقاضا می‌کنيم که اين تصوير هرچه زودتر برچيده شود."
در واکنش به نامه اعتراض سفارت ايران، "انجمن ياری بين‌المللی" دانشگاهيان، از پوستر دانشجويان دفاع کرد.
آنته رمه، رئيس انجمن دانشگاهی، در اطلاعيه‌ای گفته است: "همه می‌دانند که دانشجويان معترض در سراسر جهان با سرکوب روبرو هستند. ما از حق تجمع و آزادی بيان دانشجويان دفاع می‌کنيم. ما قصد نداريم به ايران يا کشورهای ديگر توهين کنيم، اما وقتی سفارت ايران از ما می‌طلبد که يک پوستر را سانسور کنيم، اين نشان بی‌احترامی به آزادی بيان است."
"انجمن دانشگاهی نروژ" ابراز اميدواری کرده است که نشر چنين پوسترهايی به "مبارزه دانشجويان ايرانی عليه اختناق در کشورشان" ياری برساند.
خانم رمه توضيح داده: "پيام ما نه به افرادی که در پوستر ديده می‌شوند، بلکه به همه رهبران خودکامه مربوط می‌شود که ملت‌های خود را از حقوق اوليه محروم کرده‌اند. بايد به اين نکته توجه داشت که پوستر، دانشجويان را نه با اسلحه، بلکه با کلام و کتاب نشان می‌دهد. در مقابل، ديکتاتورها هميشه اعتراض مسالمت‌آميز دانشجويان را با قهر و خشونت سرکوب کرده‌اند."
در اطلاعيه "انجمن ياری دانشگاهی نروژ" به اين نکته اشاره شده که پوستر يادشده به ايران رسيده و در دست دانشجويان معترض ديده شده است.
"انجمن یاری دانشگاهی"، فعالیت سیاسی خود را امسال بر نقش دانشجویان در مبارزه برای دموکراسی اختصاص داده و پوستر یادشده را در همین رابطه منتشر کرده است.
در اطلاعیه "انجمن یاری دانشگاهی" در رابطه با این پوستر گفته شده: "دانشجویان در سراسر جهان به خاطر تعهدات اجتماعی خود تحت فشار و تعقیب هستند. پوستر تازه انجمن که به دیوار تمام دانشگاه‌های نروژ چسبانده شده، نمودار حمایت دانشجویان نروژی از جنبش‌های دانشجویی علیه دیکتاتوری است."
در اطلاعیه "انجمن یاری دانشگاهی نروژ" به این نکته اشاره شده که پوستر یادشده به ایران رسیده و در دست دانشجویان معترض دیده شده است.
 فکر می کنم جای سید علی خامنه ای با توجه به شرایط امروز در این پوستر خالی است ...!

هیچ نظری موجود نیست: